Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Dużo z nas nie wyodrębnia pojęć odszkodowania oraz zadośćuczynienia, a nie są to wobec prawa identyczne pojęcia. Odszkodowania powypadkowe wedle polskiego prawa cywilnego to świadczenia mające na celu naprawienie szkody majątkowej, jednak zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę straty niemajątkowej tzw. krzywdy. Należałoby jednocześnie wspomnieć, że zadośćuczynienie jest świadczeniem o profilu jednorazowym, pieniężnym, fakultatywnym i osobistym. Prawo cywilne nadmienia, że pokrzywdzony ma szansę ubiegania się o zadośćuczynienie od poprzedniego uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia, które powstały na skutek czynu niedozwolonego popełnionego przez osobę trzecią. Nie występuje natomiast konieczność, żeby uszczerbek na zdrowiu był trwały. Może to mieć zawsze duży wpływ na wartość tego zadośćuczynienia, w wielu przypadkach podniesie jego rozmiar aniżeli w przypadku czasowego uszczerbku. Zadośćuczynienie powinno uwzględniać poniesione szkody nie tylko fizyczne, ale dodatkowo emocjonalne. Jednocześnie należy pamiętać, że pokrzywdzonemu jest wypłacane jednokrotne zadośćuczynienie mimo doznania zarówno krzywd fizycznych jak i psychicznych.

Rower zamiast auta zastępczego

W współczesnych czasach coraz częściej poleca się zdrowy tryb życia, który oparty jest na aktywnym sposobie spędzania czasu np. przejażdżkę na rowerze. Pomysł ten podłapało towarzystwo ubezpieczeniowe PZU, które zaproponowało swoim kontrahentom mającym polisę Assistance rower zamiast auta zastępczego w przypadku straty komunikacyjnej. Pomysł jest o tyle śmiały, że klient zamiast auta zastępczego na kilka dni otrzymuje rower na własność, który może mu służyć latami. Program ma jednakże dwie kluczowe wady, które mogą zepsuć cały pomysł. Pierwsza to brak właściwej albo szczególnie średnia jakość infrastruktury rowerowej w polskich miastach nawet tych dużych jak Kraków bądź Warszawa. Drugi to stan powietrza w niektórych miejscowościach, który efektywnie utrudnia przebywanie na „świeżym” powietrzu. Należałoby jednak pamiętać, że auta zastępcze należą się każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym z OC sprawcy, jeżeli pojazd jest konieczny do normalnego funkcjonowania, a pokrzywdzony ma właśnie jeden samochód.

Na jaki czas auto zastępcze?

Każdemu pokrzywdzonemu w wypadku komunikacyjnym należy się pojazd zastępczy, jeśli jest on potrzebny do prawidłowego funkcjonowania, niezależnie od tego czy będzie on przekazany na cele prywatne lub w związku z kontynuowaną działalnością gospodarczą np. szkoła jazdy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych próbuje obchodzić obowiązek zwrotu wydatków za wypożyczany samochód. Na jaki okres poszkodowany może otrzymać samochód zastępczy? W przypadku szkody częściowej na czas realnego terminu naprawy, natomiast wiele towarzystw stara się zminimalizować czas naprawy, który w wielu przypadkach ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W przypadku szkody całkowitej pokrzywdzony może otrzymać zwrot za wynajem samochodu za okres, w którym prawdopodobne jest kupienie przez niego pojazdu o zbliżonej wartości co uszkodzony. Jednakże nie dłużej aniżeli do dnia wypłaty odszkodowania. Auto zastępcze z OC sprawcy czasami niełatwo otrzymać samemu dlatego warto zwrócić się do stosownej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się tym problemem.

Odszkodowania za dziurę w jezdni

Okres zimy to sezon ośnieżonych, oblodzonych chodników oraz dziur powstałych na nawierzchni ze względu na zmianę temperatur. Zarządcy dróg oraz chodników powinni dbać o nie w sposób właściwy. Do zadań zarządu należy utrzymywanie w właściwym stanie technicznym nawierzchni i chodników, zapobieganie niszczeniu dróg, wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych oraz zabezpieczających, a dodatkowo przeprowadzenia systematycznych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych. W okresie zimowym natomiast zapewnienie bezpieczeństwa nie jest prawdopodobne przez cały czas dlatego też nie zawsze możemy dochodzić swoich racji, w towarzystwie ubezpieczeniowym w związku ze stratą. Dodatkowo należy zdawać sobie sprawę, że do powstania winy muszą wystąpić pewne przesłanki. Po pierwsze musi wystąpić szkoda (tj. naruszenie felgi w samochodzie albo złamanie kończyny, w skutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku). Po drugie musi zajść zlekceważenie na skutek którego powstała szkoda, tj. w wyniku zaniedbań zarządcy powstał ubytek w jezdni albo chodnik jest nieodśnieżony. Po trzecie musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy między szkodą a zaniedbaniem, jak uszkodzenie felgi w pojeździe ze względu na wjechanie w dziurę. Odszkodowanie za dziurę w jezdni może być spieniężone jedynie gdy zaistnieją wszystkie trzy zarazem.

Czym kierować się przy wyborze biura odszkodowań

W konfliktach z towarzystwem ubezpieczeniowym wyjątkowo często pokrzywdzony się poddaje gdyż nie widzi innego wyjścia z sytuacji. Sporo z nas nie ma wystarczającej wiedzy z zakresu prawa, by móc indywidualnie walczyć o odpowiednie odszkodowanie. Dlatego tak znaczące jest zlokalizowanie dobrej kancelarii odszkodowawczej, która może pomóc nam rozwiązać problem. Czym kierować się podczas jej wyboru? Ponieważ na rynku istnieje dużo kancelarii odszkodowawczych w pierwszej chwili nie wiemy czym mamy się kierować. Najważniejszy jest profesjonalizm i obecność wykwalikowanych pracowników w dziale prawnym. Bardzo znaczące jest aby kancelaria miała szansę reprezentowania swoich klientów przed sądem, a nie jedynie wysłała do sądu odwołanie. Do jakiejkolwiek kwestii pracownicy kancelarii powinni podchodzić osobno, starannie ustalić prawidłowość dokumentów, zgodność zapisów, zamieszczonych w pismach od towarzystwa ubezpieczeniowego, z prawem. Biuro odszkodowań powinno pracować dokładnie, mieć duże doświadczenie i kompetentny zespół pracowników.

Czy można ubezpieczyć się od wojny

Ostatnie wydarzenia na arenie globalnej, połączone z konfliktami pomiędzy Rosją, a krajami na bliskim wschodzie budzą wątpliwości co do bezpieczeństwa i wskazują na coraz większe prawdopodobieństwo zaostrzeniem konfliktów. Powstaje pytanie czy można zabezpieczyć się od wojny? Jest ona definiowana jako zdarzenie przypadkowe, od którego ubezpieczony jest niezależny jak klęski żywiołowe tj. pożar, powódź, nawałnica. Towarzystwa ubezpieczeniowe natomiast zastrzegają, że mogą dostarczyć ochronę ubezpieczonemu na wypadek działań militarnych, lecz właśnie w przypadku jeśli sytuacja wystąpi za granicą, a ponadto wydarzy się to na lotnisku, w sklepie albo innym miejscu, które widziane było za bezpieczne. Ubezpieczony nie może brać udział w marszach, paradach lub innych wydarzeniach, które mogłyby mieć wpływ na jego bezpieczeństwo. W takim przypadku może nastąpić odmowa odszkodowania. Co w przypadku jeżeli wojska obcego państwa wkroczą do Polski? Towarzystwa ubezpieczeniowe razem przyznają, że nie ma możliwości wyliczenia szkód, gdyż wojna jest zbyt przypadkowa, nie da się obliczyć czasu jej trwania ani wielkości zniszczeń.

Wypłata odzkodowania z AC – kiedy ubezpieczyciel może odmówić

Autocasco, odmiennie AC, jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych jak samochody bądź motory od wydarzeń przypadkowych. Ubezpieczenie ma na celu ochronę pojazdu przed zrujnowaniem pojazdu, jego kradzieżą czy naruszeniem. Wedle wszystkich warunków ubezpieczenia właściciel pojazdu nie jest chroniony we wszystkich przypadkach. Wyjątkowo często zdarza się, że ze względu na zignorowania ze strony posiadacza samochodu lub kierowcy odszkodowanie, w wyniku szkody, nie jest opłacane. Szczególnie często jest to połączone chociażby z nieumyślnym zostawieniem kluczyków bądź dokumentów w pojeździe. Jednakże według wyroków Sądu Najwyższego występują pewne przesłanki, że mimo pozostawienia kluczyków w środku pojazdu, poszkodowanemu należy się ubezpieczenie. Szczególnie jeżeli zadbał on dostatecznie o ubezpieczenie pojazdu jak monitorowany parking albo garaż. Należałoby wiedzieć że w wypadku gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia nam zrealizowania odszkodowania oc bądź ac wcale nie jesteśmy na przegranej pozycji. Wystarczy umówić się z stosowną kancelarią odszkodowawczą, która pomoże nam wyjaśnić problem.

Jak wygląda proces likwidacji szkody

Doświadczając wypadku nie zawsze wiemy jak wygląda proces kasacji szkody z oc sprawcy i pozyskania odszkodowania oc. W pierwszej kolejności należy sprawdzić wszystkie drobiazgi wydarzenia. Jeśli precyzyjnie wynika kto jest sprawcą wypadku, a jego uczestnicy nie są ranni albo zabici wystarczy zapisanie dobrego oświadczenia. Natomiast w innym wypadku należy wezwać policję. Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma wykupioną polisę oc. Można to osiągnąć bezpośrednio w placówce czy w za pomocą formularzy elektronicznych. Należałoby pamiętać, że nie należy zabierać się za naprawę pojazdu przed wizytą rzeczoznawcy, który musi wycenić jakie poniesiono straty. W tym czasie mamy także sposobność wyboru formy w jakiej zamierzamy uzyskać pieniądze. Możemy dostać je wg kosztorysu oraz wykonać naprawę we własnym zakresie czy rozliczać się wg faktur za renowację pojazdu. Naprawa we własnym zakresie jest wyjściem wiele prostszym bo nie musimy przedstawiać wszystkich dokumentów ubezpieczycielowi. Jesteśmy w stanie także uzyskać wcześniej odszkodowanie.

Przed czym chron ubezpieczenie oc

Każdy z nas ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC, jednakże nie każdy zadaje sobie pytanie jaki jest obszar ochrony tego ubezpieczenia. Sporo z nas po prostu idzie do towarzystwa ubezpieczeniowego, wykupuje polisę oraz stara się by nie wyrządzić nikomu straty w obawie o swoje zniżki. Wielu agentów nie podaje pełnego zakresu ochrony ubezpieczenia OC, a jest to potrzebne nie tylko w przypadku jeśli jesteśmy sprawcą szkody, lecz też jeżeli ulegniemy wypadkowi albo kolizji stworzonemu przez osobę trzecią. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdego kierowcy, który spowodował szkodę kierując samochodem, wysiadając z niego czy załadowując go. Co ważne szkoda powiązana z ruchem samochodu uwzględnia ponadto szkodę powstałą wskutek parkowania czy postoju auta. Sprawcą wypadku może być nie tylko posiadacz auta, lecz również np. złodziej gdy samochód pozostanie kradziony. W tym przypadku ubezpieczyciel też odpowiada za wypłatę odszkodowania oc z polisy wykupionej przez właściciela samochodu.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Sporo z nas nie rozróżnia zadośćuczynienia od odszkodowania, a według polskich przepisów są to dwa całkiem różnorodne pojęcia. Zadośćuczynienie jest określane przez kodeks cywilny jako wyrównanie pieniężne szkody niemajątkowej. Poszkodowany w wypadku samochodowym może domagać się go w wyniku zniszczenia ciała albo rozstroju zdrowia. Wedle zmian, dzięki którym nastąpiła aktualizacja kodeksu cywilnego zadośćuczynienia może domagać się ponadto rodzina pokrzywdzonego, który zmarł w wyniku wypadku bądź rozstroju zdrowia powstałego w jego skutek. Odszkodowanie natomiast polega na rekompensacie pieniężnej albo przywróceniu rzeczy do stanu sprzed szkody, przy czym wybór należy bezpośrednio do pokrzywdzonego. Warto nadmienić, że odszkodowania po wypadku mogą obejmować szkody, które rzeczywiście zostały poniesione jak także stracone korzyści, które pokrzywdzony mógłby osiągnąć gdyby nie fakt, że szkoda została sprawiona. Warto wiedzieć do kogo zwrócić się po pomoc jeżeli pragniemy dostać odszkodowanie albo zadośćuczynienie. Właściwie skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, gdzie pomoże nam cały zespół specjalistów.