Jaką rolę pełni czytnik kart dostępu w systemie KD? Odpowiadamy!

Jaką rolę pełni czytnik kart dostępu w systemie KD? Odpowiadamy!

Na czytniki kart dostępu natrafimy zarówno w budynkach prywatnych, jak i publicznych. Najczęściej znajdują się w pobliżu drzwi, których zamki otworzą się wyłącznie po zeskanowaniu karty posiadającej odpowiednie uprawnienia dostępowe. Dziś opowiemy nieco więcej o zasadzie działania takiego systemu. W jaki sposób udziela się uprawnienia dostępowe takiej karcie? Na czym polega zdalne udzielanie uprawnień dostępowych? Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o roli czytników kart magnetycznych w systemach kontroli dostępu – zapraszamy do lektury!

CAS, KD – co oznaczają te skróty?

Na początek odczarujmy kilka skrótów – CAS pochodzi od angielskiego terminu Control Access System. Skrót KD pochodzi natomiast od polskiego terminu kontrola dostępu. Oba wymienione skróty odnoszą się więc do systemu kontroli dostępu. W Polsce częściej stosuje się określenie „system KD”, warto jednak znać również znaczenie skrótu CAS, ponieważ czasem zdarza się, że również i ten skrót jest w naszym kraju stosowany.

Jak działa system kontroli dostępu?

Aby wyjaśnić role czytnika kart dostępu w systemie KD, najpierw pokrótce objaśnimy działanie tego systemu. Taki system służy do kontroli przepływu osób na danym terenie. Obiekt lub teren objęty tym systemem zostaje podzielony na strefy (lub inaczej sektory). Uprawnienia do poszczególnych stref są weryfikowane w punktach kontrolnych. Taki punkt kontrolny najczęściej ma postać drzwi z zamkiem automatycznym oraz czytnikiem kart. W momencie zeskanowania czytnik kart dostępu przesyła dane sczytane z karty do komputera, który weryfikuje uprawnienia dostępowe jej posiadacza – cała operacja trwa zaledwie kilka sekund. Strefa podstawową takiego systemu mogą być ogólnodostępne pomieszczenia w zakładzie pracy – w takiej sytuacji pierwszy skaner znajduje się przy drzwiach wejściowych. Kolejne punkty kontrolne mogą znaleźć się przy wejściu na strefy o ograniczonym dostępie. Taką strefą może być na przykład hala magazynowa czy na przykład część biurowa w takim magazynie.

Uprawnienia dostępowe w systemie KD

Uprawnienia dostępowe w takim systemie mogą być udzielane zdalnie, bądź manualnie przez administratora systemu. Administratorem może być właściciel firmy, kierownik działu, bądź jakakolwiek inna osoba uprawniona do zarządzania wspomnianym systemem. Zdalne udzielenie uprawnień dostępowych polega na wpisaniu numeru karty w systemie sterującym i określeniu stref, na które jej posiadacz ma wstęp. Manualne udzielanie uprawnień polega na zeskanowaniu karty w czytniku podłączonym bezpośrednio do komputera – ze względu na wygodę częściej stosuje się pierwsze z wymienionych rozwiązań.