Usługi wspierające przemysł - bezpieczeństwo

Usługi wspierające przemysł - bezpieczeństwo

Usługi dedykowane dla przemysłu to temat, który pojawiał się już na tym blogu. Ze względu na to, że jest on jednak bardzo rozległy, postanowiliśmy do niego wrócić. Tym razem skupimy się na usługach, które są powiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem.

Maszyny i urządzenia a bezpieczeństwo

Szeroki wachlarz różnorodnych, nierzadko nawet kompletnie unikalnych maszyn używanych w produkcji i przemyśle sprawia, że w celu zadbania o bezpieczeństwo często korzysta się z zewnętrznych usług. Wśród nich znajdują się między innymi pomiary dobiegu, dostosowane do potrzeb danego zakładu szkolenia dla personelu, audyty oraz certyfikacja maszyn. Na tę ostatnią składa się ocena zgodności urządzeń z dyrektywą maszynową, dostosowanie ich do właściwych norm, ocena ryzyka i doradztwo. To usługi prawdziwie kompleksowe, zapewniające przedsiębiorstwom działającym w różnych gałęziach przemysłu wsparcie w zakresie spełniania wszystkich niezbędnych wymagań oraz właściwe zarządzanie ryzykiem.

Bezpieczne magazynowanie - zgodnie z zasadami

Kolejne usługi, którym się przyjrzymy, są usługami stricte consultingowymi. To specjalistyczne doradztwo dla biznesu, między innymi: doradztwo prawne, wdrożenia systemów zarządzania, audyty zewnętrzne i wewnętrzne czy kompleksowe wsparcie techniczne. Wśród nich znaleźć można liczne usługi skupiające się właśnie na magazynowaniu. To nie tylko audyty. To także pełne doradztwo w zakresie magazynowania materiałów niebezpiecznych oraz zapewnienia zgodności z rozporządzeniem regulującym oznaczenia CLP. Z usług takich korzysta większość nowoczesnych zakładów przemysłowych. Pozwalają one firmom zapewnić zgodność magazynowania z wymaganiami prawnymi. Są również ważne ze względu na zapobieganie ryzykowanym sytuacjom.

Lepiej zapobiegać niż leczyć - przeglądy, konserwacje i serwis

Na koniec coś z pozoru prozaicznego, czyli dbanie o sprzęt i urządzenia. W wielu zakładach przemysłowych korzysta się w tym celu właśnie ze specjalistycznych usług. Dobrym przykładem może być profesjonalny serwis żurawi, dźwignic i dźwigników. Oferuje on nie tylko naprawy, ale także okresowe przeglądy i konserwacje. To opcja korzystna zarówno pod kątem czysto ekonomicznym, jak i praktycznym. Dzięki wiedzy i doświadczeniu serwis taki gwarantuje bowiem właściwą staranność i w efekcie, bezpieczeństwo. Tego rodzaju specjalistyczne usługi serwisowe są w przemyśle bardzo powszechne, szczególnie w erze automatyzacji, która pociąga za sobą stosowanie coraz to bardziej złożonych i zaawansowanych rozwiązań.

Usługi w przemyśle to temat, do którego z pewnością nie raz jeszcze wrócimy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź inne wpisy. Znajdziesz w nich nie tylko więcej usług, ale także mnóstwo innych ciekawostek o przemyśle.